Site Tools


New release available: 2020-07-29 "Hogfather". upgrade now! [51.3] (what's this?)
New release candidate 3 available: 2020-06-09 "Hogfather". upgrade now! [51.2] (what's this?)
New release candidate 2 available: 2020-06-01 "Hogfather". upgrade now! [51.1] (what's this?)
New release candidate available: 2020-06-01 "Hogfather". upgrade now! [51] (what's this?)
Hotfix release available: 2018-04-22c "Greebo". upgrade now! [50.3] (what's this?)
Hotfix release available: 2018-04-22b "Greebo". upgrade now! [50.2] (what's this?)
Hotfix release available: 2018-04-22a "Greebo". upgrade now! [50.1] (what's this?)
New release available: 2018-04-22 "Greebo". upgrade now! [50] (what's this?)
Hotfix release available: 2017-02-19g "Frusterick Manners". upgrade now! [49.7] (what's this?)
Hotfix release available: 2017-02-19f "Frusterick Manners". upgrade now! [49.6] (what's this?)
Hotfix release available: 2017-02-19e "Frusterick Manners". upgrade now! [49.5] (what's this?)
Hotfix release available fixing CVE-2017-12979 and CVE-2017-12980: 2017-02-19d "Frusterick Manners". upgrade now! [49.4] (what's this?)
Hotfix release available fixing CVE-2017-12583: 2017-02-19c "Frusterick Manners". upgrade now! [49.3] (what's this?)
Hotfix release available fixing security token and media manager: 2017-02-19b "Frusterick Manners". upgrade now! [49.2] (what's this?)
Hotfix release available fixing install and media manager issues: 2017-02-19a "Frusterick Manners". upgrade now! [49.1] (what's this?)
New release available: 2017-02-19 "Frusterick Manners". upgrade now! [49] (what's this?)
Hotfix release available: 2016-06-26e "Elenor of Tsort". upgrade now! [48.5] (what's this?)
Hotfix release available fixing CVE-2017-12979 and CVE-2017-12980: 2016-06-26d "Elenor of Tsort". upgrade now! [48.4] (what's this?)
Hotfix release available fixing CVE-2017-12583: 2016-06-26c "Elenor of Tsort". upgrade now! [48.3] (what's this?)
Hotfix release available fixing security token: 2016-06-26b "Elenor of Tsort". upgrade now! [48.2] (what's this?)
Hotfix release available fixing authad issues: 2016-06-26a "Elenor of Tsort". upgrade now! [48.1] (what's this?)
New release available: 2016-06-26 "Elenor of Tsort". upgrade now! [48] (what's this?)
organizacja_sluzb_sterowania_produkcja

ORGANIZACJA SŁUŻB STEROWANIA PRODUKCJĄ.

Reklama: Zarządzanie produkcją ORGANIZACJA SŁUŻB STEROWANIA PRODUKCJĄ. SŁUŻBA DYSPOZYTORSKA W przedsięiorstwach cechujących się nierytmiczną formą organizacji produkcji praca planisty połączona istnieje z pracą dyspozytora. Oie te funkcje powinni wykonywać ci tejże pracownicy. Powszechnie spotykana jest struktura trój-szczelowa: Sekcja planowania opracowujący roczne , miesięczne i kwartalne plany produkcji całego przedsięiorstwa. Filia ten ściśle współpracuje z działem szefa produkcji – działem planistyczno dyspozytorskim. W skład tego działu wchodzi sekcja planowania zajmująca się opracowywaniem planów dla wydziałów produkcyjnych, sprawozdań z wykonania planów oraz kontrolą aktualności normatywów planowania. Sekcja materiałowa tego działu omyśla limity zużycia artykułów i kontroluje ich zużycie.

Na szczelu wydziału służę sterowania stanowi sekcja planistyczno dyspozytorska, która kieruje dyspozytor wydziału. W sekcji znajduje się stanowisko technika materiałowego. Sekcji ulegają magazyny półfarykatów oraz części produkowanych przez agenda. Głównym zadaniem służ dyspozytorskich jest nieprzerwane czuwanie nad przeiegiem procesu produkcyjnego, likwidowanie wszelkich zakłóceń, doglądanie pracy służ osługujących prod. Doniosłą (gospodarka narzędziowa, transportowa, remontowa)

W przesłankach produkcji powtarzalnej występuje oddzielenie funkcji planistycznych i dyspozytorskich ze względu na dużą szczegółowość planów (harmonogramów wzorcowych) w tym systemie pracy. Dlatego służy dyspozytorskie (np. Wydziałowe, oddziałowe, zmianowe) mają wewnątrz zadanie natychmiastowe reagowanie na sygnały o odchyleniach od normatywnego przeiegu pracy i natychmiastowe likwidowanie zakłóceń w produkcji. W warunkach produkcji rytmicznej najczęściej spotyka się silnie zdecentralizowane układy sterowania produkcją, gdzie w najardziej rozwiniętej postaci występują posługi dyspozytorskie, są one organizowane w postaci komórek sztaowych podległych kierownictwu odpowiednik komórek produkcyjno administracyjnych na szczelu przedsięiorstwa, wydziału, oddziału czy też gniazda. Jedną z form dyspozytorskiego kierowania realizacją procesu produkcyjnego jest prowadzenie codziennych odpraw dyspozytorskich.

organizacja_sluzb_sterowania_produkcja.txt · Last modified: 2017/08/13 23:46 by 83.23.7.136