Site Tools


New release available: 2020-07-29 "Hogfather". upgrade now! [51.3] (what's this?)
New release candidate 3 available: 2020-06-09 "Hogfather". upgrade now! [51.2] (what's this?)
New release candidate 2 available: 2020-06-01 "Hogfather". upgrade now! [51.1] (what's this?)
New release candidate available: 2020-06-01 "Hogfather". upgrade now! [51] (what's this?)
Hotfix release available: 2018-04-22c "Greebo". upgrade now! [50.3] (what's this?)
Hotfix release available: 2018-04-22b "Greebo". upgrade now! [50.2] (what's this?)
Hotfix release available: 2018-04-22a "Greebo". upgrade now! [50.1] (what's this?)
New release available: 2018-04-22 "Greebo". upgrade now! [50] (what's this?)
Hotfix release available: 2017-02-19g "Frusterick Manners". upgrade now! [49.7] (what's this?)
Hotfix release available: 2017-02-19f "Frusterick Manners". upgrade now! [49.6] (what's this?)
Hotfix release available: 2017-02-19e "Frusterick Manners". upgrade now! [49.5] (what's this?)
Hotfix release available fixing CVE-2017-12979 and CVE-2017-12980: 2017-02-19d "Frusterick Manners". upgrade now! [49.4] (what's this?)
Hotfix release available fixing CVE-2017-12583: 2017-02-19c "Frusterick Manners". upgrade now! [49.3] (what's this?)
Hotfix release available fixing security token and media manager: 2017-02-19b "Frusterick Manners". upgrade now! [49.2] (what's this?)
Hotfix release available fixing install and media manager issues: 2017-02-19a "Frusterick Manners". upgrade now! [49.1] (what's this?)
New release available: 2017-02-19 "Frusterick Manners". upgrade now! [49] (what's this?)
Hotfix release available: 2016-06-26e "Elenor of Tsort". upgrade now! [48.5] (what's this?)
Hotfix release available fixing CVE-2017-12979 and CVE-2017-12980: 2016-06-26d "Elenor of Tsort". upgrade now! [48.4] (what's this?)
Hotfix release available fixing CVE-2017-12583: 2016-06-26c "Elenor of Tsort". upgrade now! [48.3] (what's this?)
Hotfix release available fixing security token: 2016-06-26b "Elenor of Tsort". upgrade now! [48.2] (what's this?)
Hotfix release available fixing authad issues: 2016-06-26a "Elenor of Tsort". upgrade now! [48.1] (what's this?)
New release available: 2016-06-26 "Elenor of Tsort". upgrade now! [48] (what's this?)
technologiczna_i_przedmiotowa_specjalizacja_w_planowaniu_komorek_produkcyjnych

TECHNOLOGICZNA I PRZEDMIOTOWA SPECJALIZACJA W PLANOWANIU KOMÓREK PRODUKCYJNYCH

Reklama: harmonogram produkcji

Struktura niewytwarzająca jest to kompozycja komórek produkcyjnych o charakterze podstawowym i pomocniczym wraz spośród ich wewnętrznymi powiązaniami kooperacyjnymi występującymi w procesie pracy.

Elementarną komórką produkcyjną istnieje stanowisko roocze, które jest często formułowane jako KP0. W systemie produkcyjnym stanowisko roocze nie występuje samodzielnie, lecz w celowo połączonych zgrupowaniach. Takie celowe łączenie stanowisk rooczych w większe jednostki nazywa się projektowaniem struktury produkcyjnej. Struktura produkcyjna wynika przez grupowanie stanowisk rooczych KP0 w jednostce produkcyjne stopnia pierwszego KP1, które łączy się w komórki stopnia wtórego KP2 itd.

Jeżeli wyłonionym w ten sposó komórkom produkcyjnym przyporządkujemy samodzielne kierownictwo (administracje), to powstaną komórki produkcyjno-administracyjne (KPA), tudzież ich zestaw nazwiemy strukturą produkcyjno-administracyjną.

KP1 – rezydencja, linia produkcyjna KP2 – oddział wytwórczy KP3 – wydział wytwórczy KP4 – zakład wytwórczy KP5 – firma

Przy projektowaniu udowy produkcyjnej fundamentalnym prolemem istnieje znalezienie odpowiedzi na dodatkowego pytania: 1) Jak sprawić soie produkcję n detali, które należy wywiązać się w m procedurach na s wielorakich stanowiskach rooczych? 2) W ilu tudzież w których rodzinach rozmieścić s podejść rooczych tudzież gdy te grupy wzajemnie powiązać? 3) Jaką wyselekcjonować specjalizację projektowanych komórek (technologiczną czy przedmiotową)? 4) Jak powiązać poszczególne fazy technologiczne procesu niewytwarzającego?

Tworzenie struktury produkcyjnej można odnosić się jako kominatoryczne łączenie nastawień rooczych zaś komórek wyższych stopni, lu też kominatoryczne grupowanie detali układanych do wykonania w przeznaczonej komórce niewytwórczej.

W praktyce familiarne są dwie tendencje tworzenia struktury produkcyjnej:  tendencja technologiczna (specjalizacja technologiczna) – opierająca się na reguła technologicznego podoieństwa techniki stosowanej na danych stanowiskach rooczych. Jest to połączenie stanowisk rooczych jednego gatunku i jednego typu, które przygotowują w ten sposó np. miejsce zamieszkania tokarek, wiertarek itp.  tendencja przedmiotowa (specjalizacja przedmiotowa) – opierająca się na kryterium współpracy różnych stanowisk rooczych przy wypełnianiu określonego wyrou lu rodziny wyroów podonych pod względem konstrukcyjno-technologicznym. W implikacji takiego postępowania powstaje np. gniazdo tarcz, kół zęatych

Na przedmiotową ranżę można zadecydować się, jeżeli wskaźnik skorzystania maszyn a urządzeń ędzie wystarczająco wysoki. Alternatywa wariantu specjalności struktury podlega od konkretnych warunków produkcyjnych. Jak kryterium wyoru jest dozwolone przyjąć współczynnik łącznych wydatków, a konkretnie jego minimalizację. Z=Ko+Ktr+Kpt+Ktpz+Spm+Spr+Spow+Spl+Si Ko – koszt ezpośredni oróki Ktr – nakłady na transport Kpt – koszty specjalności w toku Ktpz – koszty przezrojeń Spm – straty podyktowane przestojem oraiarek Spr - straty spowodowane przestojem rootników Spow - straty spowodowane niedorym wykorzystaniem powierzchni Spl - straty spowodowane nadmiernym rozudowaniem planowania Si – inne straty

technologiczna_i_przedmiotowa_specjalizacja_w_planowaniu_komorek_produkcyjnych.txt · Last modified: 2017/08/09 05:57 by 83.23.68.14